Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΣΒΕΣΤΩΜΑ ΚΟΡΜΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ» με αρ. μελ.: 07/2011 (ΑΑΕ 7), προϋ/σμού 16.020,50€. Ψήφιση της πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

121

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

10/04/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: