Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΡΤΑΣ ΣΤΟ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» με αρ. μελ.: 03/2011 και προϋπολογισμό: 3.903,00 €. Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

117

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

10/04/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: