Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΚΛΑΔΕΥΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ» με αρ. μελ.: 08/2011 (ΑΑΕ 8), προϋπολογισμού 24.538,50 ΕΥΡΩ. Ψήφιση της πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

122

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

10/04/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: