Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση κεντρικής εισόδου Πολυιατρείου», με αριθ. μελ. 13/2011 και προϋπ/σμό: 4.858,50 €.

Αριθμός Απόφασης:

378

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

04/12/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: