Έγκριση υλοποίησης Κοινωνικών-Εκπαιδευτικών - Αθλητικών-Πολιτιστικών εκδηλώσεων και προγραμμάτων για το έτος 2021.

Αριθμός Απόφασης:

009

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

24/01/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: