Έγκριση υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την απασχόληση στη Δυτική Θεσσαλονίκη», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013», όπου για την υλοποίησή της ο Δήμος συμμετέχει ως εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη: «ΔΥΘΕΣ». Έγκριση

Αριθμός Απόφασης:

85

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

10/03/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο