Έγκριση υποβολής αιτήματος για πρόσληψη είκοσι πέντε (25) ατόμων, μέσω του προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών του ΟΑΕΔ.

Αριθμός Απόφασης:

203

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

01/08/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: