Έγκριση Υποβολής Πρότασης Έργου με τίτλο Προτεινόμενης Πράξης: «Ενίσχυση οικολογικής συνείδησης και προώθηση περιβαλλοντικού εθελοντισμού στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης» στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης(ΣΒΑΑ)της Μητροπολιτικής ενότητας Θεσσαλονίκης.

Αριθμός Απόφασης:

135

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

20/05/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: