Έγκριση Υποβολής Πρότασης Έργου με τίτλο Προτεινόμενης Πράξης: «Ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης και της τεχνικής επάρκειας του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων», στο Ε.Π. «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013», (κωδικός πρόσκλησης 3.1).

Αριθμός Απόφασης:

13

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

15/01/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: