Έγκριση Υποβολής Πρότασης Έργου στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG IPA Cross-Border cooperation Programme Greece - The Former Yugoslav Republic of Macedonia, 2014-2020,

Αριθμός Απόφασης:

089

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

20/03/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: