Έγκριση Υποβολής Πρότασης με τίτλο προτεινόμενης πράξης: «Οικολογική διαχείριση ομβρίων σε αστικές περιοχές. Προγράμματα επίδειξης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης» στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «LIFE 2015»,

Αριθμός Απόφασης:

270

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

06/09/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: