Εγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο προτεινόμενης πράξης «Tactikal Urban Social Innovation Exchange” (Ανταλλαγή αστικής και κοινωνικής καινοτομίας στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος URBACT III.

Αριθμός Απόφασης:

183

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

02/06/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: