Έγκριση υποβολής σχετικής αίτησης για ρύθμιση αποπληρωμής δανείου ποσού 1.000.000,00€ στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων της πρώην ΔΗ.Κ.Ε.Μ. και νυν Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ (στα πλαίσια εφαρμογής του Ν.4093/10-11-2012/αρ.φ.222/ΤΕΥΧΟΣ Α΄).

Αριθμός Απόφασης:

390

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

09/12/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: