Εισήγηση επί θέματος που αφορά παροχή εντολής σε εξωτερικό δικηγόρο για την ανάθεση της υπόθεσης της αγωγής δικηγόρου με πάγια αντιμισθία της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης κατά του Δήμου μας.

Αριθμός Απόφασης:

148

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

02/07/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: