Εισήγηση για Αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

Αριθμός Απόφασης:

155

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

01/06/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: