Εισήγηση για την αναμόρφωση των οικονομικών στόχων του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ( Ο.Π.Δ.) έτους 2020, του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

049

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

27/02/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: