Εισήγηση για την επιβολή των Ανταποδοτικών Τελών

Αριθμός Απόφασης:

045

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

15/03/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: