Εισήγηση για την Yποχρεωτική τροποποίηση ΟΠΔ Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

207

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

18/09/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: