Εισήγηση - γνωμοδότηση για την ονοματοδοσία οδού εντός των Διοικητικών ορίων της Δημοτικής Κοινότητας

Αριθμός Απόφασης:

17

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

03/02/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: