Εισήγηση περί τελών διαφήμισης έτους 2015.

Αριθμός Απόφασης:

280

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

12/10/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: