Εισήγηση περί της ανάκλησης της υπ΄αριθμ. 30/2014 απόφασης οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Δημοπρασιών για την εκμίσθωση του δημοτικού διαμερίσματος επί της οδού Θ. Σοφούλη 19-21 στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων

Αριθμός Απόφασης:

59

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

07/04/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: