Εισήγηση περί της εισαγωγής οφειλέτη του Δήμου μας στις ρυθμίσεις του ν. 4257/2014 (Παντελίδης Παναγιώτης του Νικολάου)

Αριθμός Απόφασης:

114

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

26/06/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: