Εισήγηση περί της εισαγωγής οφειλέτη του Δήμου μας στις ρυθμίσεις του ν. 4257/2014 (Σύρμας Παναγιώτης του Γεωργίου)

Αριθμός Απόφασης:

178

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

04/08/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: