Εισήγηση περί της σύνταξης των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση με δημοπρασία του δημοτικού αγροτεμαχίου με αριθμό 407βγ στην οδό Πόντου Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

058

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

13/04/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: