Εισήγηση περί της σύνταξης των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση με δημοπρασία του δημοτικού αγροτεμαχίου με αριθμό 57 στην οδό Κρυστάλλη Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

012

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

01/02/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: