Εισήγηση περί της σύνταξης των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση με δημοπρασία του δημοτικού ακινήτου με αριθμό 129 Ε2 στην αγροτική περιοχή Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

398

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

06/12/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: