Εισήγηση περί της σύνταξης των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση με δημοπρασία του δημοτικού ακινήτου με αριθμό 397α στην οδό Μακεδονίας Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

104

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

19/05/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: