Εισήγηση περί της σύνταξης των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση με δημοπρασία του δημοτικού κτιρίου επί της οδού Θ. Χατζίκου 72 Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

060

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

13/04/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: