Εισήγηση περί των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων έτους 2016

Αριθμός Απόφασης:

178

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

22/10/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: