Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους2018.

Αριθμός Απόφασης:

034

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

15/02/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: