Εισηγητική έκθεση Β ΄ τριμήνου του έτους 2023 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Αριθμός Απόφασης:

175

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

17/07/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: