Έκδοση απόφασης ανάκλησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας – σφράγιση καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ, (ΚΑΦΕΝΕΙΟ)» επί της οδού Θ. Χατζίκου 66, της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης ιδιοκτησίας ΤΣΟΤΟΥΛΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ του Παντελή που χορηγ

Αριθμός Απόφασης:

011

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

15/11/2015

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: