Έκδοση απόφασης για υπόθεση Μεταξά

Αριθμός Απόφασης:

244

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

14/11/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: