Εκδοση εντάλματος προπληρωμής ύψους 2.200,00 € αποκλειστικά για δαπάνες τελών χρήσης μηχανημάτων έργων.

Αριθμός Απόφασης:

119

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

01/07/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: