Έκδοση των αποφάσεων της ρύθμισης κυκλοφορίας από τον Δήμαρχο

Αριθμός Απόφασης:

076

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

15/03/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: