Έκφραση σύμφωνης γνώμης για τον «Καθορισμό Θέσεων στάσιμου υπαίθριου εμπορίου για το έτος 2015»

Αριθμός Απόφασης:

144

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

07/10/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: