Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης για την περίοδο 01/09/2014 – 05/03/2017.

Αριθμός Απόφασης:

253

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

16/09/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: