Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης για την περίοδο 2011-12.

Αριθμός Απόφασης:

1

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

31/01/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: