Εκλογή αντιπροσώπων για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης.

Αριθμός Απόφασης:

71

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

04/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: