Εκλογή δυο (2) Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους από τις παρατάξεις της μειοψηφίας ως μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, όταν αυτή λειτουργεί ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο.

Αριθμός Απόφασης:

108

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

18/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: