Εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Αμπελοκήπων – Μενεμένης (Πρόεδρος – Αντιπρόεδρος – Γραμματέας) για την περίοδο 1 . 9. 2014 /5 . 3 . 2017.

Αριθμός Απόφασης:

219

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

06/09/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: