ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ-ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ε.Α.Ε.Π.[ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αριθμός Απόφασης:

162

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

15/05/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: