Ενίσχυση του ΚΑ 30.7131.01 «Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων». B) Έγκριση της ανάθεσης για την προμήθεια και εγκατάσταση αντλίας θερμότητας για το 4ο νηπιαγωγείο Μενεμένης λόγω υποχρεωτικής εγγραφής προνηπίων. Οριστική κατακύρωση αποτελέσματος.

Αριθμός Απόφασης:

350

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

01/11/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: