Επανεπιβολή της ρυμοτομικής δέσμευσης, λόγω αυτοδίκαιης άρσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 88 & 89 του Ν.4759/2020, σε τμήματα του χαρακτηρισμένου χώρου σχολείου του Ο.Τ. 13Α που περικλείεται από τις οδούς Εθν. Αντίστασης – Μ. Χατζηδάκι- Στ. Ελμάζη – 28ης Οκτωβρίου & Μ. Μερκούρη, σε συμμόρφωση με τη με αρ. 2527/2010 Απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και σε τμήματα του πεζόδρομου Μ. Μερκούρη, που αναφέρονται στη με αρ. 5133/1985 πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημιώσεως οικοπέδων.

Αριθμός Απόφασης:

98

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

22/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: