Επικαιροποίηση της με αρ. 113/2022 απόφασης ΔΣ της μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΗ»(Αρ. Μελ. : 66/2019).

Αριθμός Απόφασης:

96

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

22/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: