Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ.55/17-2-2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την πρόταση υποβολή αιτήματος για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης για αόριστο χρόνο στο Δήμο Αμπελοκήπων–Μενεμένης από τη Γ.Γ.Α. του οικοπέδου μετά των κτισμάτων 9.613,73τμ στη συμβολή 28ης Οκτωβρίου&ΤΖ.Κέννεντυ

Αριθμός Απόφασης:

269

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

03/11/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: