Επικύρωση ή μη των από 9-1-2014 πρακτικών της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών.

Αριθμός Απόφασης:

50

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

16/02/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: