Επικύρωση ή μη των πρακτικών της 12-12-2013 της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών.

Αριθμός Απόφασης:

8

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

12/01/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: