Επικύρωση ή μη των πρακτικών της 18/06/2014, της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών.

Αριθμός Απόφασης:

202

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

13/07/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: