Επικύρωση ή μη των πρακτικών της 6/10/2014 της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

Αριθμός Απόφασης:

345

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

16/11/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: